Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 30.11.2017
Schválený rozpočet 472 066 349 Kč -24 092 407 Kč
(z toho splátka půjčky 800 000 Kč)
Schválený rozpočet 495 358 756 Kč
Upravený rozpočet 523 928 682 Kč -29 177 672 Kč
(z toho splátka půjčky 800 000 Kč)
Upravený rozpočet 552 306 355 Kč
běžné příjmy 509 370 259 Kč běžné výdaje 361 831 681 Kč
ostatní příjmy 14 558 423 Kč Stav ke dni 30.11.2017 ostatní výdaje 190 474 674 Kč velké opravy 78 795 255 Kč investice 111 679 419 Kč
Skutečnost 483 648 269 Kč 68 889 168 Kč
(z toho splátka půjčky 36 362 Kč)
Skutečnost 414 722 740 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Veřejné sportoviště Na Losích 1094 17 000 000 Kč
Cyklostezka podél I/38 Masarykova 2149 16 929 500 Kč
Komunikace Mírová 2203 11 143 000 Kč
Komunitní dům 3525 9 909 250 Kč
Komunikace Konečná 9625 7 400 000 Kč